Regulamin SMS-owy dotyczący głosowania na teledyski
'Listy Śląskich Szlagierów-Szlagierowo.pl
1.Konkurs przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów .
Aby zagłosować na wybrany teledysk muzyczny należy wysyłać SMS-sa
pod numer 7168 (Polska) :
„LSSTOPXXXX”, gdzie „XXXX” to kod przypisany utworowi muzycznemu,
na który chce się oddać głos.
2.Numer przypisany utworowi muzycznemu pojawia się na teledysku emitowanym w telewizji TVC (NTL Radomsko),na antenie stacji radiowych SUD, FEST
(gdzie kody podawane są głosowo przez prezentera) oraz w serwisach internetowych:
www.listaslaskichszlagierow.com, www.szlagierowo.pl
https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie : Nowości Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów
(np. chcąc zagłosować na teledysk numer 3541
należy wysłać SMS o treści LSSTOP 3541).
3. Koszt jednego SMS to: 1 zł + 23% VAT / 1,23 brutto (Polska) .
4. Usługę Premium SMS obsługuje Mobiltek .
5. Każdy widz może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.
6. Głosować może każda osoba fizyczna,
która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.
7. Propozycje do „Listy Śląskich Szlagierów” przedstawiane są na kanale YouTube LSS na PlayLiście: https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie :
Nowości Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów
8. Notowania 'Listy Śląskich Szlagierów' są tworzone na podstawie SMS-ów wysyłanych od niedzieli do niedzieli (do godziny 24:00 włącznie).
9. SMS-y wysłane po 24:00 w niedzielę, są uwzględniane w następnym notowaniu. 10. Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
11. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.2 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do producenta z powodów technicznych niezależnych od producenta,
zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.
13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń w dostarczaniu SMS-ów związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.
14. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji w/w programu , oraz do zmiany cen sms-ów.
15. Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionym w pkt. 7,8.
16. Regulamin dostępny jest na stronie https://mobiltek.pl/ www.listaslaskichszlagierow.com;
17. Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
18. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy :https://mobiltek.pl/reklamacje/ , redakcja@listaslaskichszlagierów.com lub pod numerem telefonu 507177337.
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu:
Firma PROBOX sp.z o.o. ,40-101 Katowice ul.Chorzowska 73 a .
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.