ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA W PLEBISCYCIE SMS-OWOWYM POD NAZWĄ
„WYKONAWCA,SZLAGIER,TELEDYSK 2019 roku LŚS”

ABY ZAGŁOSOWAĆ NALEŻ WYSŁAĆ SMS NA NUMER 72068 O TREŚCI :
-LSSWR. i nazwę zespołu, lub imię i nazwisko wykonawcy (np.: LSSWR Jan Kowalski)
skrót liter WR oznacza Wykonawca Roku
-LSSSR. i kod teledysku(np.: LSSSR 0123)
skrót liter SR oznacza Szlagier Roku
-LSSTR. i kod teledysku (np.: LSSTR 0123)
skrót liter TR oznacza Teledysk Roku.

Koszt sms-a to 2,46 złotego (brutto)
KODY TELEDYSKÓW ORAZ REGULAMIN ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ:

http://szlagierowo.pl/regulamin-podsumowanie-2019-roku

Lub na PlayLiście pod wybranym teledyskiem 

https://www.youtube.com/watch?v=lq_HCiPwS-c&list=PLaLZfyb3du6HbExs2wAPiOK8ulf8UOKQp&index=3
REGULAMIN PLEBISCYTU SMS-OWEGO POD NAZWĄ
„WYKONAWCA,SZLAGIER,TELEDYSK 2019 roku LŚS”
1. Organizatorem plebiscytu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PROBOX z siedzibą w (40-101) Katowicach ul.Chorzowska 73a. NIP 634 271 07 71 REGON 241117280, KRS000324349,
2. Plebiscyt przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów i jest to plebiscyt na Wykonawcę, Szlagier i Teledysk roku 2019 w plebiscycie nie są przewidziane nagrody.
3. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.
4. Głosowanie trwa od 03 stycznia do 1 lutego 2020 roku do godziny 20.00 - ogłoszenie w czasie audycji/koncertu 2 lutego 2019r.,
5. Głosować mogą osoby pełnoletnie, upoważnione do korzystania z telefonów komórkowych z których nadesłano głosy ( SMS-y ).
SMS-y wysyła się na numer 72068. Koszt SMS-a 2,46 zł. brutto (dwa złote czterdzieści sześć groszy brutto).Usługę Premium SMS obsługuje , Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A.
6. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Operatorzy usług SMS-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
7. Plebiscyt promowany jest na antenie telewizji NTL Radomsko, w stacjach radiowych Fest i Sud oraz na : http://www.listaslaskichszlagierow.com/, https://www.facebook.com/ListaSlaskichSzlagierow/
https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie
8.Za wszelkiego rodzaju opóźnienia czy błędy wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów sieci telefonii komórkowych organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Nie ma ograniczeń co do ilości nadesłanych głosów z jednego numeru telefonu.
10. Chcąc zagłosować należy w treści SMS-a wpisać:
-LSSWR. i nazwę zespołu, lub imię i nazwisko wykonawcy (np.: LSSWR Jan Kowalski)
skrót liter WR oznacza Wykonawca Roku
-LSSSR. i kod teledysku(np.: LSSSR 0123)
skrót liter SR oznacza Szlagier Roku
-LSSTR. i kod teledysku (np.: LSSTR 0123)
skrót liter TR oznacza Teledysk Roku.
11. W plebiscycie biorą udział tylko i wyłącznie wykonawcy i teledyski wymienieni w niniejszym regulaminie , wszelkie informacje na temat nazwisk, nazw wykonawców oraz kodów teledysków umieszczone są na stronie www.listaslaskichszlagierow.com, www.szlagierowo.pl
12. Za głosy nieważne uważane będą takie, których treść nie pozwala na jednoznaczne określenie na jaką kategorie zostały oddane lub treść ich w ogóle nie jest związana z plebiscytem.
13. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.10 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.
Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programu.
14. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora z dopiskiem konkurs bądź wysyłać na adres e-mail: redakcja@szlagierowo.pl do 16.02.2020r.
15. Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
16. Reklamacje dotyczące działania usługi SMS należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem plebiscyt lub na adres e-mail: reklamacje@mobiltek.pl" ;
Niniejszy Regulamin w okresie trwania konkursu opublikowany jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.listaslaskichszlagierow.com/ oraz dostępny w siedzibie Organizatora na żądanie Uczestnika
17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Nazwa zespołu, tytuł teledysku, KOD


Paweł Siluk Steiner Nad ojczysty brzeg 9082
Banita Band Tylko z Tobą 4388
Blue Party Sentymentalny spacer 8556
Gabi Gold Dzięki Tobie teraz wiem 2063
Tim Fabian Za rok za dwa 7805
Bogdan Szymańczak Czy pamiętasz tamte chwile 7937
Weronika Zabujana 5080
Dawid Janiak Coś pięknego 5339
Karol Hadrych &Adam Chrola Muzyczko graj 1731
Tomek Koral Orzech do zgryzienia 9838
Frela Blue Uwodziny Ancika 8500
Mniej Więcej Tyrolskie szczyty 9030
Danuta Wiśniewska   Chwila dla mnie 6277
Tomasz Calicki   To już 50 latek 2075
Bogdan Szymańczak Za każdą chwilę 2640
Jolanta i Jacek Kierok Podaruj mi jedną gwiazdę 1155
Paweł Sobota &Witamina Kasa, misiu, kasa 8006
Piotr Feszter   Za tobą pójdę na koniec świata 5154
MILLENIUM Życie ma sens   8090
Banita Band Tulipany 6688
Arkadia Band   Tańcz gdy buzuki gra 4546
Paweł Siluk Steiner Stary rodzinny dom 2909
Gabi Gold Jestem zbyt szalona 7230
Piotr Feszter Słońce i Ty 1076
Harmonic Dzisiaj Twoje święto 7069
Miriam To była jednak miłość 1110
Wesoła Biesiada Bursztynowe lato 6213
Blue Party Zabujany w Tobie 5220
Kapela Ogórki   Zatańcz ze mną pod górami 9878
Adi Otwórz serce 4353
Bernadeta Kowalska Jo jest dziołcha 4318
Brygida i Robert Łukowski Mi Amor 7696
Karol Hardrych   Nad wszystko kocham Cię 6400
Ewa Czajka   Ucieka czas 4419
Sylwia Drzewiecka Anioł z diabłem 5382
Zbyszek Lemański Nawet we śnie o Tobie marzę 8164
Frela Blue Internet 4333
Hanys Banda Zostaw siebie mi 3679
Adam Hertz Śląsk Kawa i Ty 3218
Danuta Wiśniewska Cenne słowa trzy 6351