Regulamin SMS-owy dotyczący głosowania na teledyski
'Listy Śląskich Szlagierów-Szlagierowo.pl
1.Konkurs przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów .
Aby zagłosować na wybrany teledysk muzyczny należy wysyłać SMS-sa
pod numer 7168 (Polska) :
„LSSTOPXXXX”, gdzie „XXXX” to kod przypisany utworowi muzycznemu,
na który chce się oddać głos.
2.Numer przypisany utworowi muzycznemu pojawia się pod teledyskiem emitowanym 

na Kanale YouTube LSS SZLAGIEROW.PL ,na antenie stacji radiowych SUD, FEST
(gdzie kody podawane są głosowo przez prezentera) oraz w serwisach internetowych:
www.listaslaskichszlagierow.com, www.szlagierowo.pl
https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie : Nowości Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów
(np. chcąc zagłosować na teledysk numer 3541
należy wysłać SMS o treści LSSTOP 3541).
3. Koszt jednego SMS to: 1 zł + 23% VAT / 1,23 brutto (Polska) .
4. Usługę Premium SMS obsługuje Mobiltek .
5. Każdy widz może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.
6. Głosować może każda osoba fizyczna,
która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.
7. Propozycje do „Listy Śląskich Szlagierów” przedstawiane są na kanale YouTube LSS na PlayLiście: https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie :
Nowości Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów
8. Notowania 'Listy Śląskich Szlagierów' są tworzone na podstawie SMS-ów wysyłanych od niedzieli do niedzieli (do godziny 24:00 włącznie).
9. SMS-y wysłane po 24:00 w niedzielę, są uwzględniane w następnym notowaniu. 10. Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
11. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.2 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do producenta z powodów technicznych niezależnych od producenta,
zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.
13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń w dostarczaniu SMS-ów związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.
14. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji w/w programu , oraz do zmiany cen sms-ów.
15. Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionym w pkt. 7,8.
16. Regulamin dostępny jest na stronie https://mobiltek.pl/ www.listaslaskichszlagierow.com;
17. Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
18. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy :https://mobiltek.pl/reklamacje/ , redakcja@listaslaskichszlagierów.com lub pod numerem telefonu 507177337.
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu:
Firma PROBOX sp.z o.o. ,40-101 Katowice ul.Chorzowska 73 a .
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.